OVD - Ondernemers Vereniging Druten

Geldigheid

Geldigheidsdatum van OVD Kadobonnen: 

De oude OVD Kadobon is uitgegeven zonder daarbij een geldigheidsdatum te geven (zie foto links). Dit betekent dat de OVD grote reserves moet aanhouden voor met name oude bonnen die naar alle waarschijnlijkheid nooit meer terug komen. Om dit probleem op te lossen heeft de OVD besloten om alle Kadobonnen te voorzien van een geldigheidsdatum. Deze staat op de voorzijde van de bon links onder in de hoek (dit wordt ook nog uitgelegd op de onderstaande foto, rode stip nr. 3).

De bonnen kunnen bij elk inleverpunt tot de gegeven datum ingeleverd worden. De partij die de bonnen aanneemt moet de geldigheidsdatum zelf controleren.
 
In het verleden zijn bonnen uitgegeven zonder nummer. Deze bonnen zijn sinds 01-01-2022 niet meer geldig.

De bonnen die zonder einddatum zijn, worden per 31-12-2026 ongeldig verklaard.

Let op de uitgevende partijen: 

Let u er op dat de OVD Kadobon altijd een van de uitgevende partijen moet zijn (Zie de OVD Verkooppunten op de Aankopen pagina).
Als de bon niet door een van deze partijen is gestickerd of afgestempeld, dan is de bon waarschijnlijk niet correct in het circuit gebracht. (Zie op foto, paarse stip nr. 1).

Neem in dit soort gevallen contact op met de OVD via het contact formulier (vermeld daarin de bonnummers waar het over gaat).

Ongeldig op de OVD Kadobon: 

Wordt op een bon het woord ONGELDIG aangetroffen of is een van de randen met rode verf bewerkt, dan is de bon op een ongeldige manier weer in omloop gebracht. Als bonnen niet meer geldig zijn, dan kan de winkelier deze weigeren (Zie op foto, groene stip nr. 2).
OVD begrijpt dat dit tot een voor de winkelier vervelende situatie kan leiden, maar deze kan er niets aan doen.
Wij vergoeden voor hem de ongeldige bonnen niet meer.